EN | TR

Genel Bilgiler

Sürdürülebilir Çevre ve Atık Yönetimi

ÖNEMLİ: Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle etkinliğimizin tarihi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Tarih:
 12-14 Temmuz 2023 (3 gün)
Eğitim Ücreti:  Tübitak 2237-A programı kapsamında ücretsizdir.
Kimler Katılabilir:  Kimler katılabilir sekmesinde yer almaktadır.
Kontenjan: 30 kişi
Son Başvuru Tarihi: 2 Temmuz 2023
Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÖZAY
Kurs Yeri: Mersin Tarsus OSB Konferans SalonuÖnemli Not: Katılımcıların ARBİS sistemindeki kayıtları eksiksiz ve güncel olmalıdır.
Katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
 

Etkinliğin Amaç ve Kapsamı:

Genel olarak, atık üretimi ve kaynak tüketimi, kentleşme ve nüfus artışı ile ilişkilidir. Son zamanlarda, endüstriyel büyüme nedeniyle artan malzeme tüketimi, enerji ve hammadde dahil olmak üzere doğal kaynakların hızla tükenmesine yol açmıştır. Ayrıca ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde atık yönetim süreçlerinin yetersiz oluşu veya toplumdaki bireylerin bu süreçlere duyarsız oluşu, meydana gelen atıkların çevreye daha fazla zarar vermesine neden olabilmektedir. Bu nedenle atıkların sürdürülebilir yönetimi, çevrenin ve doğal kaynakların korunması için büyük önem teşkil etmektedir. Atıkların sürdürülebilir yönetiminde en etkili unsurlardan biri de toplum içindeki bireylerin atık yönetim süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olması ve bu süreçlere doğru şekilde katılım sağlayabilmesidir. Bireylerin atık yönetim süreçleri ile ilgili bilgili olmaları israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum kaynaklarının gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının daha sağlıklı bir  şekilde gerçekleştirilmesini sağlayabilir.

Bu eğitimin amacı,   yüksek öğretimkurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında Fen, Mühendislik ve Sağlık alanlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere, içinde bulunduğumuz çevrenin gelecek nesillere en iyi şekilde bırakılması ve atıkların sürdürülebilir yönetimi için atıkları ve atık oluşum süreçlerini tanıma, mevcutta yer alan atık yönetim süreçlerini ve uygulamalarını öğrenme imkanlarını sunmaktır.

Eğitimin ilk iki günü sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi ile ilgili konular teorik olarak anlatılacak, üçüncü gün ise teknik gezi düzenlenecektir. Teknik gezi kapsamında ilk olarak Mersin Merkez Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisine götürülen öğrencilere burada düzenli deponi alanına taşınan atıkların entegre yönetimi ve enerji üretimi konuları anlatılacaktır ve sonrasında ise yine aynı alan içerisinde bulunan tıbbi atık sterilizasyon tesisi ziyaret edilecektir. Öğleden sonra ise Mersin/Karaduvar’da bulunan atık su arıtma tesisine ziyaret gerçekleştirilecek, atık suların arıtımı, enerji üretimi ve bu suların yeniden kullanım olanaklarının öğrenciler tarafından yerinde görülmesi sağlanacaktır.