EN | TR

Kimler Katılabilir

Katılımcı seçimine ilişkin kriterler
 
  1. Devlet veya vakıf üniversitelerinde üzere fen, mühendislik ve sağlık alanlarındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü programlardan birinde kayıtlı olması,
  2. Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
  3. Genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,0 ve üstü olması (katılımcıların üniversitelerinden alacakları transkript belgesi istenecektir),
  4. Meslekten ihraç edilmemiş olmak ve herhangi bir suçtan (terör, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık vb.) ceza almamış olmak ve adli sicil belgesi ile belgelemek.
  5. Etik veya disiplin cezası almamış olmak.
  6. Katılımcının projeye kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılımını sağlamak.
  7. Başvuran aday, 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programından destek almış/alıyor ise öncelik tanınacaktır.
  8. Daha önce bu programdan yararlanmamış olanlara öncelik tanınacaktır.
  9. TÜBİTAK 2237-A kodlu projelere 5 defadan fazla katılmamış olmak
  10. Başarı sıralamaları aynı olan (transkript notlarına dayalı) adayların seçiminde ise etkinliğe başvuru tarihleri dikkate alınacak, ilk başvuru yapanlara öncelik verilecektir.